Лили Друмева-О’Райли  – директор и PR на фестивала
Валя Надова – дарения, договори и други административни дейности
Ангел Коручев – логистика, доброволчество
Пламен СивовПламен Сивов – регламент за участие и критерии на журито
Зорница Попова – артистичен директор и координатор “Маркетинг”
Васил Громков – сценарий, регламент за участие, жури
Виктор Макаров – съпътстваща програма и клубни концерти